Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:
Wniosek i oświadczenie (zgodnie z art. 6 ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych).

Opłaty:
Za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
- wyrobu napojów spirytusowych – 11.610,00 zł,
- rozlewu napojów spirytusowych – 11.610,00 zł,
- wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych w przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100% alkoholu – 1.005,00 zł.

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Wyrobów Alkoholowych
tel. (22) 623 16 32
fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:
7 dni

Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu lub decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem strona może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (Dz. U. Nr 208, poz. 1539 z późn. zm.).

Informacje dotyczące rejestru

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 13:54:15 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 10:22:14 Statystyka strony: - odsłon