Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:
Wniosek i oświadczenie (zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych).

Opłaty:
Za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie:
- wyrobu alkoholu etylowego – 11.610,00 zł,
- wyrobu alkoholu etylowego w przypadku, gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10.000 litrów 100% alkoholu – 1.005,00 zł,
- oczyszczania alkoholu etylowego – 11.610,00 zł,
- skażania alkoholu etylowego – 11.610,00 zł,
- odwadniania alkoholu etylowego – 11.610,00 zł.

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Wyrobów Alkoholowych
tel. (22) 623 16 32
fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:
7 dni

Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu lub decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem strona może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.).

informacje dotyczące rejestru...

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 13:51:07 Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2017 14:15:17 Statystyka strony: - odsłon