Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Wymagane dokumenty:
Wniosek i oświadczenie (zgodnie z art. 5 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych).

Opłaty:
Za dokonanie wpisu do rejestru – 11.610,00 zł.

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Wyrobów Alkoholowych
tel. (22) 623 16 32
fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:
7 dni

Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu lub decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem strona może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353 z późn. zm.).

Informacje dotyczące rejestru

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.06.2010 13:16:21 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 10:18:57 Statystyka strony: - odsłon