Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:
Wniosek i oświadczenie (zgodnie z art. 20 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina).

Opłaty:
Za dokonanie wpisu do rejestru podmiotu wykonującego działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich – 616,00 zł.

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Wyrobów Alkoholowych
tel. (22) 623 16 32
fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:
7 dni

Tryb odwoławczy:
W przypadku decyzji o odmowie dokonania wpisu lub decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem strona może zwrócić się o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, zgodnie z art. 127 § 3 Kpa.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 120, poz. 690 z późn. zm.).

Informacje dotyczące rejestru

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 13:48:09 Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2018 10:24:42 Statystyka strony: - odsłon