Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wpis do wykazu podmiotów, którym udzielono akredyt

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do wykazu podmiotów, którym udzielono akredytacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Wymagane dokumenty:
Decyzja o udzieleniu akredytacji.

Opłaty:
Wolne od opłat.

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Doradztwa, Oświaty Rolniczej i Nauki
Wydział Doradztwa Rolniczego
tel. (22) 623 15 75
fax: (22) 623 16 27

Termin odpowiedzi:
Wpisu do wykazu dokonuje się po otrzymaniu decyzji o udzieleniu akredytacji, terminy nie są określone.

Tryb odwoławczy:
Dotyczy decyzji o udzieleniu akredytacji i wynosi on 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
§ 7 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie akredytacji podmiotów świadczących usługi doradcze w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 89, poz. 546).

Uwagi:
Wpis do wykazu podmiotów, którym udzielono akredytacji dokonuje się jako konsekwencja przyznania decyzji o udzieleniu akredytacji i podmiot doradczy, który otrzymał decyzję pozytywną, nie musi dokonywać żadnych czynności dodatkowych.

Zobacz wykaz
Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.02.2009 10:02:04 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2010 13:28:19 Statystyka strony: - odsłon