Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przechowywania i dostarczania nasienia.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia, zawierający wskazanie miejsca i zasięgu terytorialnego wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- kopia decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu wymagań weterynaryjnych określonych w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Opłaty:
Wolne od opłat.

Miejsce złożenia:
Biuro Podawcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
tel. (22) 623 23 39

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Wojewódzki Sąd Administracyjny

Podstawa prawna:
Art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1775).

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.11.2008 13:28:37 Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2010 14:56:32 Statystyka strony: - odsłon