Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgoda na prowadzenie szkoleń dla podmiotów wykonuj

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zgoda na prowadzenie szkoleń dla podmiotów wykonujących usługi w zakresie sztucznego unasienniania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie zezwolenia,
- program szkolenia uwzględniający zakres określony w art. 34 ust. 3 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
- wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
- tryb powoływania komisji egzaminacyjnej oraz kwalifikacje osób wchodzących w jej skład,
- sposób przeprowadzania egzaminu kończącego szkolenie,
- dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej na rachunek Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł na rachunek:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
z dopiskiem: opłata skarbowa od ...
Osoby dokonujące zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski winny posłużyć się zapisem:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
SWIFT CODE: CITIPLPX
IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
Jednocześnie MRiRW przypomina, że do dnia 31 grudnia 2008 r. istnieje możliwość regulowania opłaty skarbowej znakami opłaty skarbowej, które zakupiono, a nie wykorzystano do dnia 31 grudnia 2006 r.

Miejsce złożenia:
Biuro Podawcze Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
tel. (22) 623 23 39

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy:
Wojewódzki Sąd Administracyjny

Podstawa prawna:
Art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1775).

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 20.11.2008 13:16:41 Data ostatniej modyfikacji: 11.06.2010 14:46:27 Statystyka strony: - odsłon