Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

OGŁOSZENIA archiwum

17 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 15/1 o pow. 0,5937 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00032670/5 oraz działek gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntów nr 14/2 o pow. 0,0394 ha, nr 14/3 o pow. 0,0680 ha i nr 14/4 o pow. 0,0069 ha, dla których w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr WL1W/00047311/9.

06 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w gminie Wąpielsk, w powiecie rypińskim, woj. kujawsko-pomorskie, w miejscowościach: Łapinóżek, Radziki Małe, Bielawki.

06 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w powiecie rypińskim, woj. kujawsko-pomorskie, w miejscowościach: Brzuze, Giżynek, Trąbin Rumunki, Dobre.

06 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych znajdujących się w powiecie brodnickim, woj. kujawsko-pomorskie, w miejscowościach: Brodnica, Kominy, Gorczeniczka, Łapinóż. Nieruchomości stanowią tereny po byłej kolejce wąskotorowej.

06 października 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni 131,74 m2, składającego się ze stołówki, kuchni, 2 pomieszczeń gospodarczych, wc i 2 korytarzy, wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej pow. użytkowej 139,36 m2, znajdującego się w piwnicy budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Unisławiu przy ul. Chełmińskiej 69, wraz z udziałem wynoszącym 27110/102291 części w prawie użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu nr 399/6 o pow. 0,1837 ha, obręb ewidencyjny Unisław nr 0009, gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.