Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Aktywa do sprzedaży

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Aktywa do sprzedaży

OGŁOSZENIA archiwum

17 stycznia 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim, obręb 0004_04 Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha.

17 stycznia 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb Nr 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, obejmującej działkę nr 1/21 o pow. 1,3963 ha; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Szewna, gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 66, obręb 23 Szewna, o pow. 0,4716 ha.

10 stycznia 2018

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 10 o powierzchni 42,75 m2, składającego się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki, znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Unisławiu przy ulicy Żwirki i Wigury 11, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: wc o powierzchni 0,84 m2, piwnicą o pow. 9,98 m² i pomieszczeniem gospodarczym o pow. 10,79 m2, oraz z udziałem wynoszącym 6436/76568 części w nieruchomości wspólnej posadowionej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 38/2 o pow. 0,2261 ha, obręb Unisław [0009], gmina Unisław, powiat chełmiński, województwo kujawsko-pomorskie.

27 grudnia 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego 3 nieruchomości zabudowanych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej, obręb Nr 0041, gmina Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie.