Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zasady nadzoru właścicielskiego

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady nadzoru właścicielskiego
05 grudnia 2017 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszły w życie ustawy wprowadzające nowy model wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa:

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym koordynuje wykonywanie uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz dąży do zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa. W dniu 28 września 2017 r. Prezes Rady Ministrów zaakceptował treść dokumentów:

  1. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa,
  2. Kierunki polityki właścicielskiej w zakresie zbywania akcji/udziałów należących do Skarbu Państwa,
  3. Wytyczne dotyczące procedury wyboru i współpracy z firmą audytorską badającą roczne sprawozdanie finansowe spółki z udziałem Skarbu Państwa,
  4. Wytyczne dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2017.

Wyżej wskazane dokumenty definiują cele nadzoru właścicielskiego, sposoby ich osiągnięcia oraz metody ich realizacji.

     

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.12.2017 10:59:00 Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2017 10:59:00 Statystyka strony: - odsłon