Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spółki z udziałem Skarbu Państwa

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Spółki z udziałem Skarbu Państwa
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ aktualne
14 marca 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego 19 nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowościach: Brodnica, Kominy, Gorczeniczka, Łapinóż (powiat brodnicki, woj. kujawsko – pomorskie). 

14 marca 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 12/2 o pow. 0,9685 ha, położonej w miejscowości Brzuze, obręb - 1 Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 43/1 o pow. 0,9456 ha, położonej w miejscowości Giżynek, obręb 3 - Giżynek, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 43/3 o pow. 2,3438 ha, położonej w miejscowości Giżynek, obręb 3 - Giżynek, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 56 o pow. 0,2000 ha, położonej w miejscowości Trąbin Rumunki, obręb 15 – Trąbin Rumunki, powiat rypiński, woj. kujawsko – pomorskie; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 12/1 o pow. 0,0146 ha, położonej w miejscowości Dobre, obręb 2 – Dobre; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobre, obręb 2 - Dobre, gmina Brzuze, powiat rypiński, woj. kujawsko - pomorskie.

14 marca 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 16/2 o pow. 1,0119 ha, położonej w miejscowości Łapinóżek, obręb 8 – Łapinóżek; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 16/3 o pow. 0,5863 ha, położonej w miejscowości Łapinóżek, obręb 8 - Łapinóżek; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 236/1 o pow. 0,6081 ha, położonej w miejscowości Radziki Małe, obręb 13 – Radziki Małe; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 236/3 o pow. 1,4482 ha, położonej w miejscowości Radziki Małe, obręb 13 – Radziki Małe; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 148 o pow. 0,5400 ha, położonej w miejscowości Radziki Małe, obręb 13 – Radziki Małe; prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej obejmującej działkę nr 11 o pow. 0,9900 ha, położonej w miejscowości Bielawki, obręb 1 – Bielawki.

09 marca 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, obręb geodezyjny 5 Horyszów, gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie obejmującej działkę nr 200 o powierzchni 2,01 ha.

01 marca 2017

ODWOŁANIE PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, obręb ewidencyjny 5, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/13 o powierzchni 0,0365 ha.

28 lutego 2017

ODWOŁANIE PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Horyszów, obręb geodezyjny 5 Horyszów, gmina Miączyn, powiat zamojski, województwo lubelskie obejmującej działkę nr 200 o powierzchni 2,01 ha.

20 lutego 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Toruń przy ul. Gen. J. Dwernickiego 17-19, obręb [0067], gmina Toruń, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie, obejmującej działki nr 880 o pow. 0,0248 ha i nr 912 o pow. 0,9206 ha.

13 lutego 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim, obręb 0004_04 Opole Lubelskie, gmina Opole Lubelskie, powiat opolski, województwo lubelskie, obejmującej działkę nr 207/4 o pow. 2,7947 ha.

10 lutego 2017

PUBLICZNY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Nowy Staw, obręb ewidencyjny 5, gmina Nowy Staw, powiat malborski, województwo pomorskie, obejmującej działkę nr 2/13 o powierzchni 0,0365 ha.

08 lutego 2017

PRZETARG PISEMNY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa obejmująca następującą nieruchomość: 1/7 udziałów w prawie własności nieruchomości stanowiącej geodezyjnie wyodrębnioną działkę gruntu nr ewidencyjny 1/66 o powierzchni 1338 m2 położoną w Tarnowie obręb 200, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie prowadzi Księgę Wieczystą nr TR1T/00149567/4.