Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.109.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.109.2017
/ autor: Ewa Gołębiewska / - odsłon

na wykonanie opracowań graficznych, przygotowanie do druku, druk i dystrybucję publikacji dotyczących Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Termin składania ofert

07.11.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

07.11.2017 r. o godz. 11:15

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

30.10.2017 r.

 

30.10.2017 r.

 

30.10.2017 r.

 

03.11.2017 r.

07.11.2017 r.

17.11.2017 r.

Zmodyfikowany przez: Anna Gajda E-mail: anna.gajda@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.10.2017 15:09:52 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2017 10:50:57 Statystyka strony: - odsłon