Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.64.2017

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDG.zp.23.1.64.2017
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wykonanie prac remontowych w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Termin składania ofert

23.08.2017 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

23.08.2017 r. o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

08.08.2017 r.

08.08.2017 r.

08.08.2017 r.

08.08.2017 r.

23.08.2017 r.

11.09.2017 r. 

Zmodyfikowany przez: Ewa Gołębiewska E-mail: ewa.golebiewska@minrol.gov.pl Data utworzenia: 08.08.2017 15:12:08 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2017 14:30:28 Statystyka strony: - odsłon