Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

15 kwietnia 2014

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-39/AF/14

na zorganizowanie wizyty studyjnej na terenie Polski w województwie lubelskim i podkarpackim dla radców rolnych z krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli polskich organizacji rolniczych – członków ponadnarodowych organizacji COPA – COGECA, pracowników Zamawiającego oraz zaproszonych przez niego osób